արժանի

արժանի

Dasnabedian 1995: 420

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 9,14 Acrostiche 6,23
qui mérite, digne

freq: 2; text: même sens que արժանաւոր


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐԺԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0357 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅξιος dignus Նա՝ կամ այն՝ որում արժան է ընծայել ինչ ʼի պատիւ կամ յանարգանս. արժանաւոր. յարմար. եւ Հաճոյ. ընտրեալ. ընտիր. պիտանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԺԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0354 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. τὸ ἅξιον, δέον, καθήκον, ἁνῆκον, ἕνον dignum, debitum, quod licet, officium, conveniens Որ ինչ երեւի արժել. որ ինչ պա՛րտն է.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ — (լւոյ, լիք, լեաց.) NBH 1 0721 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ա. θαυμαστός, ἕκθαμβος, ἑξαίρετος, θαυμάσιος mirus, mirabilis, admirandus, exemtus, eximius Արժանի զարմանալոյ. հիանալի. սքանչելի. մեծ. ահաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՏՕՆ — (ի.) NBH 1 0067 Chronological Sequence: 6c գ.ա. πανεόρτος omnis festivitatis, festus maximus Ամենայնիւ արժանի տօնելոյ, եւ Մեծն ʼի տօնս. *Զեօթներորդն (օր) ամենասուրբ իմն, եւ ամենատօն գոլ կարծեցեալք, առանձինն իմն պատուոյ արժանի առնեն. Փիլ. տեսական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԺԱՆ — (ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԺԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c գ. ἁνάξιον, ἁπαξία indignitas Անարժան գտանիլն. անարժանաւորութիւն. ոչն արժանի լինել կամ երեւիլ. եւ յետնութիւն. ցածութիւն. նուաստութիւն. ... *Որ զանց արարեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԿԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c ա. ἑπιπόθητος desiderabilis, optatus Արժանի անձկալոյ. կարօտով սիրելի. ցանկալի. բաղձալի. տենչալի. կարօտալի. կարօտով փափաքելի, սիրուն. ... *Եղբարք իմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՆ — (անուան, անք, անց) NBH 1 0220 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ὅνομα nomen Բառ, կամ ձայն նշանական՝ յայտարար ուրուք կամ իրիք. կոչումն իւրաքանչիւր էակի եւ անհատի՝ հասարակ կամ յատու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԺԱՆԱՀԱՒԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0355 Chronological Sequence: 8c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՐԺԱՆԱՀԱՒԱՏ ԱՐԺԱՆԱՀԱՒԱՏԱԼԻ ἁξιόπτιστος fide dignus, qui fidem meretur Արժանի հաւատալոյ. հաւատարիմ. ընդունելութեան արժանի. ... *Ո՛չ ես վկայ արժանահաւատ: արժանահաւատ ձեզ լինել թուիմ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԺԱՆԱՀԱՒԱՏԱԼԻ — ( ) NBH 1 0355 Chronological Sequence: 8c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՐԺԱՆԱՀԱՒԱՏ ԱՐԺԱՆԱՀԱՒԱՏԱԼԻ ἁξιόπτιστος fide dignus, qui fidem meretur Արժանի հաւատալոյ. հաւատարիմ. ընդունելութեան արժանի. ... *Ո՛չ ես վկայ արժանահաւատ: արժանահաւատ ձեզ լինել թուիմ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.